Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση GRUNDTVIG – Εκπαιδευτικές συμπράξεις


GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP

“LEARNING AND HEALING THROUGH EXPRESSION”

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΕΚΦΡΑΣΗΣ “ΜΑ.ΘΕ.Μ.Ε.”

Η «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες» συμμετέχει από τον Αύγουστο του 2011, μαζί με 5 άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις, στο πρόγραμμα GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP (Δία Βίου Μάθησης / Εκπαιδευτικές συμπράξεις) με την ονομασία: Learning and Healing through Expression (Μάθηση και Θεραπεία μέσω Έκφρασης).

Οι υπόλοιποι εταίροι μας είναι:

  • FUNDAȚIA UMANITARA RESCUE (Rescue Ανθρωπιστικό Ίδρυμα) / ClujNapoca – Ρουμανία (Συντονιστική οργάνωση)
  • I.P.S.S.A.RK WOJTYLASEZIONE ASSOCIATA DI CATANIA BICOCCA (K Wojtila Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης φιλοξενίας και υπηρεσιών κέτερινγκ) / Catania – Ιταλία
  • CASA CIRCONDARIALE CATANIA BICOCCAAREA PEDAGOGICA (Τμήμα εκπαίδευσης του Καταστήματος Κράτησης Bicocca / Catania – Ιταλία)
  • KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ (Ίδρυμα Αναστολών της Φινλανδίας) / Helsinki – Φινλανδία
  • SIIKA- PYHÄJOKIALUEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPISTO (Εκπαιδευτική περιοχή της Siika Pyhäjoki Piippola Ινστιτούτο χειροτεχνίας και σχεδιασμού) / Piippola – Φινλανδία

Στα πλαίσια του προγράμματος, η ελληνική ομάδα θα είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τη διεξαγωγή βιωματικών και εικαστικών εργαστηρίων με θεραπευτικό χαρακτήρα, προκειμένου να βελτιώσει τα επίπεδα ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας των κρατουμένων καθώς και την ποιότητα των μεταξύ τους σχέσεων, να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου κράτησης, να διευκολύνει την αποφόρτιση των σχέσεων μεταξύ κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων και τέλος να αυξήσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες όλων όσων εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των ελληνικών σωφρονιστικών καταστημάτων.

Οι ομάδες εργασίας θα αποτελούνται από εθελοντές επαγγελματίες ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως επίσης και από εικαστικούς θεραπευτές ως εξωτερικούς συνεργάτες.

Τα εργαστήρια θα αποτελούνται κατά προτίμηση από 8 – 10 κρατούμενους διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων, οι οποίοι θα ενθαρρύνονται να εμπλακούν ενεργά στη διεξαγωγή του συνολικού προγράμματος.

Το προσωπικό και οι εκπαιδευτές των φυλακών θα εμπλακούν στη φάση υλοποίησης του προγράμματος και θα συμμετέχουν και στις μετακινήσεις, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Η Ελληνική ομάδα είναι υπεύθυνη επίσης για την δημιουργία δικτύου με οργανώσεις / φορείς / άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση κρατούμενων, την οργάνωση ημερίδας / συνεδρίου με θέμα την εκπαίδευση ως Ανθρώπινο Δικαίωμα στο Ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα. Θα οργανωθούν επίσης καμπάνιες ευαισθητοποίησης κοινού σχετικά με θέματα φυλακών, ιδίως σε ότι αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την εκπαίδευση των κρατουμένων. Τέλος, θα οργανωθεί από τις Πλειάδες έκθεση με τα «προϊόντα» των εργαστηρίων.

Πρόκειται για ένα διετές πιλοτικό πρόγραμμα, φιλοδοξούμε, όμως, τα αποτελέσματά του να το καταστήσουν εν συνεχεία μόνιμο.

«Εκπαίδευση είναι δύναμη που θεραπεύει τη ψυχή» - Πλάτωνας


«Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση» με τον αριθμό σύμβασης: 2011 – 1 RO1 – GRU06 – 14996 2 το οποίο έχει τίτλο: Learning and Healing through Expression το οποίο εγκρίθηκε στις 21/07/2011 με τον αριθμό πρωτοκόλλου 10288 από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) / Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών / Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης / Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Grundtvig με διάρκεια 24 μήνες και έναρξη από 01/08/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου