Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Κάλεσμα για εθελοντικές δράσεις στην «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες»

Εθελοντές για την «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες» στην Αθήνα.

Η «Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Πλειάδες» είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση με αντικείμενο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχει νομική, ιατρική, εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, ενώ παράλληλα είναι αναγνωρισμένη ως Πολιτιστικός Οργανισμός (Α.Μ. 419 ΥΠΠΟΤ), στηρίζεται δε μέχρι σήμερα εξ ολοκλήρου στον εθελοντισμό, στις εισφορές των μελών της και σε μικρές δωρεές, προκειμένου να παράσχει το ανθρωπιστικό της έργο.
Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό Εθνικού Μητρώου: 09110ΑΕΕ12066Ο21Ν-1032, αλλά και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης / Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αριθμό Ειδικού Μητρώου: 09110ΑΕΕ12066Ο21Ν-0945. Η οργάνωση βρίσκεται σε άτυπη σχέση συνεργασίας με Διεθνείς Φορείς και Οργανώσεις, όπως την CPT («Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης) και είναι εγγεγραμμένη σε διεθνή δίκτυα, όπως UNODC, ENAR, Picum και EUROCHIPS (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα παιδιά των φυλακισμένων γονέων).
Μεταξύ πολλών, προβαίνει σε δημόσιες παρεμβάσεις σε ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει κληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διατυπώσει προτάσεις για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καλύπτει παιδιατρικά τις φυλακές στη Θήβα, παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στις συντρόφους και τα παιδιά των κρατουμένων (έμμεσα θύματα εγκλεισμού μέλους οικογένειας) καθώς συμμετέχει από τον Αύγουστο του 2011, μαζί με 5 άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις, στο πρόγραμμα GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP (Δία Βίου Μάθησης / Εκπαιδευτικές συμπράξεις) με την ονομασία: “Learning and Healing through Expression” (Μάθηση και Θεραπεία μέσω Έκφρασης). Έχει δε συνεργαστεί, ως συνδιοργανωτής, με το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα επιμόρφωσης Δικηγόρων πάνω στη διεθνή νομολογία και πράξη.

Ζητούνται εθελοντές προκειμένου να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες της οργάνωσης και ειδικότερα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
Λογιστής / Λογίστρια
Γραμματειακή υποστήριξη
Fundraiser – Promoter
Graphics designer

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δικηγόροι
Ασκούμενοι δικηγόροι
Φοιτητές Νομικής

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
Συντονιστές για την δημιουργία των εξής ομάδων:

Ομάδες στήριξης οικείων κρατουμένων
Ψυχολόγος
Παιδοψυχολόγος
Κοινωνικός λειτουργός
Εγκληματολόγος

Υποστήριξη Σωφρονιστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών
Ψυχολόγος
Εγκληματολόγος

“ΦυλακόBIOS” – Οργάνωση εκδηλώσεων
Δημιουργία ομάδας οργανωτών διαφόρων πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τις φυλακές, την οικονομική ενίσχυση των κρατουμένων, αγορά αναγκαίων ειδών καθώς και για την διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στους χώρους κράτησης όπως μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.

Εάν έχετε διάθεση και κάποιες ώρες ελεύθερες να διαθέσετε για εθελοντική εργασία, επικοινωνήστε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Στα τηλέφωνα: 6974 171144 / 6991 208469 (κ. Tina Törrönen / Υπεύθυνη
Τμήματος Φυλακών και Εθελοντισμού)

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο κάτωθι
email: prisonersmail@gmail.com (Θέμα: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου